Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO


Se-LEKCJAf

KOMUNIKAT !

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie przypomina, że odbiór odpadów remontowo-budowlanych odbywa się po uprzednim zgłoszeniu do Biura ZGRP chęci oddania odpadów poremontowych.

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Informacyjno-Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego podczas imprez gminnych organizowanych na terenie gmin objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Informacyjno-Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego podczas imprez gminnych organizowanych na terenie gmin objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szanowni Mieszkańcy,

Odbiór odpadów zmieszanych w miejscowościach Gaśno, Bielawy, Zwoleń – Gmina Gostynin

W związku z awarią pojazdu Firmy Eneris Surowce S.A., odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z miejscowości Bielawy, Gaśno oraz Zwoleń (Gm. Gostynin) będzie kontynuowany w dniu 12 maja 2016 roku do godziny 11:00.

W przypadku braku odbioru odpadów we wskazanym powyżej terminie, prosimy o kontakt z Biurem ZGRP pod numerem telefonu /24/ 366 03 02 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem odpady@zgrp.pl

Informacja o przyczynie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,
Realizując obowiązek wynikający ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwalonej przez Sejm Rzeczpospolitej, zakończyliśmy pierwszy, 30-miesięczny (począwszy od 1 lipca 2013 roku) okres wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Strony