Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO

Aktualizacja strony www.odpady.zgrp.pl

Szanowni Mieszkańcy
Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że strona www.odpady.zgrp.pl jest aktualizowana w celu usystematyzowania informacji dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gmin ZGRP, w tym sposobów gromadzenia i oddawania przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych opisanych w ulotkach zamieszczonych na stronie.

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Edukacyjnego ZGRP 12 lipca 2015 roku (niedziela) od godziny 14.00 w ramach „Festiwalu Ginących Zawodów”

 

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego

12 lipca 2015 roku (niedziela) od godziny 14.00 w ramach „Festiwalu Ginących Zawodów” – Park przy Gimnazjum w Brudzeniu Dużym.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „zakup złomu pochodzącego z likwidacji pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów w sposób selektywny”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „zakup złomu pochodzącego z likwidacji pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów w sposób selektywny”

 

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego 27 czerwca 2015 roku (sobota) od godziny 16.00 w ramach „Festynu Gminnego i Zawodów Strażackich w Wykowie”.

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego 27 czerwca 2015 roku (sobota) od godziny 16.00 w ramach „Festynu Gminnego i Zawodów Strażackich w Wykowie”.

Mobilne Stoisko Edukacyjne Związku Gmin Regionu Płockiego - Dni Drobina Mobilne Stoisko Edukacyjne Związku Gmin Regionu Płockiego - Dni Wisły Wyszogród

 

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego 21 czerwca 2015 roku (niedziela) od godziny 16.00 w ramach obchodów „Dni Wisły 2015” – Plac przy Muzeum Wisły w Wyszogrodzie.

Komunikat w/s kodów kreskowych

Związek Gmin Regionu Płockiego oświadcza, że dystrybuowane wśród właścicieli nieruchomości zamieszkałych kody kreskowe służą identyfikacji ilości i rodzajów odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości. Kody kreskowe skonstruowane są zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn.zm.). Liczba zakodowana w kodzie kreskowym ....

Strony