Harmonogramy odbioru 2018
Wska dzikie wysypisko


Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK

Najem/dzierżawa pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie jest zobligowany do zawarcia wyżej wymienionej umowy z Wykonawcą realizującym usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie wybranej gminy, może zawrzeć ją z dowolnie wybranym przez siebie przedsiębiorcą świadczącym usługi z zakresu dzierżawy/najmu lub zakupić pojemnik.

Strony