Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO


Se-LEKCJAf

KOMUNIKAT !

Szanowni Mieszkańcy!

„W przypadku nadania nazw ulic w Państwa miejscowości, przypominamy o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z aktualnymi danymi adresowymi – pomoże to w przyszłości uniknąć problemów z odbiorami odpadów komunalnych”

Komunikat dla Mieszkańców Gminy Staroźreby –zmiana harmonogramów odbioru.

Komunikat dla Mieszkańców Gminy Staroźreby –zmiana harmonogramów odbioru.

Szanowni Mieszkańcy,

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana w harmonogramach odbioru odpadów segregowanych i bioodpadów dla nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Staroźreby.

MOBILNA ZBIÓRKA

MOBILNA ZBIÓRKA – edycja wiosenna 

Przypominamy o mobilnej zbiórce, która odbędzie się w każdej Gminie zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie odbioru na 2017 r. 

Brak kodu kreskowego na workach lub pojemnikach skutkuje brakiem odbioru odpadów komunalnych.

Brak kodu kreskowego na workach lub pojemnikach skutkuje brakiem odbioru odpadów komunalnych.

 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest weryfikować liczbę posiadanych kodów kreskowych i co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem zgłaszać zapotrzebowanie na brakujące kody do Biura ZGRP (Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie).

W jaki sposób, drogą elektroniczną, mogę otrzymywać informacje, np. o dokonanych płatnościach?

KOMUNIKAT !

 

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że właściciel nieruchomości logując się do portalu mieszkańca zgrp.esog.pl (zakładka: konto mieszkańca – lista opłat) może sprawdzić, np. dokonane płatności lub wystąpić z wnioskiem o udostępnienie historii płatności za pośrednictwem ePUAP-u (www.pz.gov.pl ), jeśli posiada profil zaufany.

Harmonogramy odbioru

Związek Gmin Regionu Płockiego w załączeniu przedstawia harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych gmin.

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości odbywa się:

KOMUNIKAT !

W dniu 18.10.2016 r. kontynuowana jest mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon z gospodarstw domowych, odpadów niebezpiecznych, chemikaliów, zużytych baterii i przeterminowanych leków, prowadzona przez firmę Eneris Surowce S.A.

KOMUNIKAT !

Zmiana terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: Kamionki, Dziarnowo, Nowe Draganie, Stare Draganie, Miłodróż (Gmina Stara Biała).

Strony