Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „zakup złomu pochodzącego z likwidacji pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów w sposób selektywny”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „zakup złomu pochodzącego z likwidacji pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów w sposób selektywny”

WAŻNY KOMUNIKAT ! Fałszywi inkasenci !

Biuro Związku przestrzega przed rzekomymi inkasentami pobierającymi opłatę za śmieci w imieniu Związku. Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać tylko i wyłącznie na indywidualny numer konta bankowego nadanego i przekazanego właścicielowi nieruchomości przez Biuro Związku. Ponadto przypominamy, że opłatę należy uiszczać w placówkach bankowych, pocztowych lub drogą elektroniczną. Związek Gmin nie pobiera opłat za odpady komunalne przez inkasentów.

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego w dniu 13.09.2015 roku (niedziela) podczas imprezy „VIII Gminne Dożynki Ekologiczne” - Sokołów – Gmina Gostynin.

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego            

w dniu 13.09.2015 roku (niedziela) podczas imprezy

„VIII Gminne Dożynki Ekologiczne” - Sokołów – Gmina Gostynin

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego 13 września 2015 roku (niedziela) od godziny 13.30 w ramach imprezy „Dożynki Gminno-Dekanalno-Parafialne”– Teren Ośrodka Wypoczynkowego RELAX w Zdworzu - Gmina Łąck

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego

13 września 2015 roku (niedziela)od godziny 13.30 w ramach imprezy

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego 30 sierpnia 2015 roku (niedziela) od godziny 14.30 w ramach „Dożynek Gminnych 2015” Stara Biała – teren rekreacyjny przy Urzędzie Gminy (szkółki).

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego

30 sierpnia 2015 roku (niedziela) od godziny 14.30

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego 22 sierpnia 2015 roku (sobota) od godziny 17.00 w ramach „Pikniku Rodzinnego” – Stadion Sportowy w Szczawinie Kościelnym.

 

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego

22 sierpnia 2015 roku (sobota) od godziny 17.00 w ramach „Pikniku Rodzinnego” – Stadion Sportowy w Szczawinie Kościelnym.

 

Szanowni  Mieszkańcy!

Strony