Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO


Se-LEKCJAf

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT NA STRONĘ – DOT. DODATKOWEGO ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH/POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ – NOWE GULCZEWO,  UL. KAMIENNA, GM. SŁUPNO.    

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MASZEWA DUŻEGO, GM. STARA BIAŁA, O NUMERACH PARZYSTYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. LIPNOWSKIEJ (DROGA WOJEWÓDZKA NR 559) ORAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH PO PRAWEJ STRONIE DROGI JADĄC OD PŁOCKA

Strony