Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO


Se-LEKCJAf

Komunikat

KOMUNIKAT W SPRAWIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GOSTYNIN dotyczy NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (FIRMY) 

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że w dniu 17 lipca 2019 r. odbędzie się odbiór

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT W SPRAWIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY GOSTYNIN dotyczy NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że w dniu 17 lipca 2019 r. odbędzie się 

Komunikat

KOMUNIKAT W SPRAWIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PACYNA

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, iż w dniu 16.07.2019 r. 

Komunikat

KOMUNIKAT W SPRAWIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 15.07.2019 R.

Dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w Gminach: BIELSK, WYSZOGRÓD, GOSTYNIN, STAROŹREBY

Kolejna nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Kolejna nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W dniu 28.05.2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT  WS. ODBIORÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH WYZNACZONYCH 
W DNIACH 8-13 LIPCA 2019 R.

Dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w Gminach: BIELSK, CZERWIŃSK NAD WISŁĄ, WYSZOGRÓD, GOSTYNIN, STAROŹREBY, SZCZAWIN KOŚCIELNY

KOMUNIKAT W SPRAWIE ODBIORÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH WYZNACZONYCH W PIERWSZYM TYGODNIU LIPCA 2019 R.

KOMUNIKAT  W SPRAWIE ODBIORÓW ODPADÓW KOMUNALNYCH WYZNACZONYCH W PIERWSZYM TYGODNIU LIPCA 2019 R.

Dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w Gminach: Bielsk, Czerwińsk nad Wisłą, Wyszogród, Gostynin, Staroźreby, Szczawin Kościelny

Strony