Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO

Komunikat - dotyczy odbioru odpadów w dniu 12 listopada 2018 r.

Komunikat

Szanowni Państwo,

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, iż odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drobin, realizowany przez firmę EKO-MAZ Sp. z o. o., przypadający na dzień 12 listopada 2018 r., zostanie zrealizowany w dniu 13 listopada 2018 r.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

- UCHWAŁA WS. SZCZEGÓŁOWEGO SPOSOBU I ZAKRESU ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I ZAGOSPODAROWANIA TYCH ODPADÓW, W ZAMIAN ZA UISZCZONĄ PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMIN - CZŁONKÓW ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Staroźreby,

W związku z planowanym ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że zaplanowany na ten dzień dyżur dla mieszkańców Gminy Staroźreby nie odbędzie się.

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 stycznia 2018 roku  (wtorek) Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego będzie nieczynne

- w związku z przysługującym pracownikom dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę, 6 stycznia.

Jednocześnie informujemy, iż zaplanowany na dzień 2 stycznia 2018 roku (wtorek) dyżur pracowników Biura Związku Gmin Regionu Płockiego w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży odbędzie się.

KOMUNIKAT !

Dotyczy naboru na wolne stanowisko młodszego referenta ds. windykacji – ogłoszenie nr 8/2017 z dnia 18.10.2017 roku

Rekrutacja na warsztaty ,,Tropiciele odpadów”

Związek Gmin Regionu Płockiego pragnie zaprosić placówki oświatowe z terenu Miasta Płocka do udziału w jesiennej edycji „Programu aktywnej edukacji”. Podobnie jak w poprzedniej edycji, warsztaty ,,Tropiciele odpadów”, prowadzone będą we wrześniu i październiku jako jednodniowe, bezpłatne zajęcia edukacji ekologicznej w terenie.

Strony