Ogłoszenia z dnia 22.06.2015 r.

Związek Gmin Regionu Płockiego zaprasza do składania oferty cenowej w zakresie zakupu złomu ocynkowanego w postaci pojemników o  pojemności 1,1 [m3] oraz 1,5 [m3] przeznaczonych do gromadzenia odpadów w sposób selektywny.

Dokumenty do pobrania:

1. Zaproszenie do składania ofert: Zaproszenie do składania ofert.doc

2. Załącznik nr 1 do Zaproszenia (oferta): Zaproszenia (oferta).doc

3. Załącznik nr 2 do Zaproszenia (umowa): Zaproszenia (umowa).doc