Komunikat w/s kodów kreskowych

 

 „Komunikat w/s kodów kreskowych”

Związek Gmin Regionu Płockiego oświadcza, że dystrybuowane wśród właścicieli nieruchomości zamieszkałych kody kreskowe służą identyfikacji ilości i rodzajów odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości. Kody kreskowe skonstruowane są zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 z późn.zm.). Liczba zakodowana w kodzie kreskowym jest generowana z systemu informatycznego jako przypadkowy ciąg znaków, w związku z czym nie jest powiązana z danymi osobowymi właściciela nieruchomości – tożsamość osoby nie jest możliwa do określenia.

Związek Gmin Regionu Płockiego ponadto oświadcza, że adres nieruchomości, znajdujący się na nalepce z kodem kreskowym, został umieszczony przez firmę wywozową dla celów dystrybucji kodów, tj. po to, aby właściciel nieruchomości zamieszkałej miał czytelną i pewną informację, iż dystrybucja kodów została przeprowadzona w sposób prawidłowy i posiada on właściwe kody – wygenerowane indywidualnie dla danej nieruchomości. Właściciel nieruchomości może zamalować lub odciąć adres nieruchomości z naklejki, w taki sposób, żeby nie uszkodzić kodu kreskowego. Czytaj dalej -- >