Mobilne Stoisko Edukacyjne Związku Gmin Regionu Płockiego - Dni Drobina

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego 14 czerwca 2015 roku (niedziela) od godziny 14.00 w ramach obchodów „Dni Drobina2015” – Plac Św. Floriana w Drobinie.

Szanowni  Mieszkańcy!

Serdecznie zapraszamy do Mobilnego Stoiska Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego organizowanego podczas imprezy lokalnej w Państwa Gminie w 2015 roku. Podobnie jak w roku ubiegłym Mieszkańcy będą mogli między innymi wypełnić i złożyć deklarację lub korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, sprawdzić swoje płatności, pobrać worki do segregacji, harmonogram odbioru odpadów w formie kalendarza oraz uzyskać wszelkie informacje na temat systemu gospodarowania odpadami.

W programie przewidziano gry i zabawy tematyczne dla najmłodszych dotyczące ochrony środowiska i segregacji odpadów, słodkie nagrody, kolorowe balony i drobne upominki.
Rodzice i dzieci będą mogli zdobyć miano „Mistrza segregacji” lub „Lidera ochrony środowiska”. Najciekawsze prace plastyczne wykonane przez młodych artystów można będzie podziwiać na wystawie w siedzibie Związku przy ul. Zglenickiego 42 w Płocku. Regulamin warsztatów plastycznych.

Ponadto wszyscy Mieszkańcy będą mogli wziąć udział w konkursie „EKO- Mieszkaniec”, w którym za prawidłową odpowiedź na pytanie z wiedzy ekologicznej otrzymają sadzonkę poziomki lub innej sadzonki. Regulamin konkursu dostępny na  stoisku promocyjnym ZGRP w trakcie imprezy lub na stronie www.odpady.zgrp.pl.

Każdy mieszkaniec, który zgłosi się w dniu wyznaczonym w harmonogramie  imprez do stoiska Związku i przekaże naszemu pracownikowi minimum 0,5 kg baterii otrzyma sadzonkę np. kosodrzewiny, trzmieliny, jałowca płożącego. Zbiórka baterii odbywać się będzie w wyznaczonych godzinach do wyczerpania zasobów. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zbiórki „Sadzonka za baterie” na  stoisku promocyjnym ZGRP w trakcie imprezy lub na stronie www.odpady.zgrp.pl.

Wśród mieszkańców z poszczególnych gmin, którzy systematycznie segregują odpady oraz terminowo uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostanie wylosowana Nagroda Główna. Regulamin losowania Nagrody Głównej dostępny na  stoisku promocyjnym ZGRP w trakcie imprezy lub na stronie www.odpady.zgrp.pl.

W tym roku, po raz pierwszy będziemy zbierać plastikowe nakrętki „Nakręć się na dobry los”. Zostaną one przekazane Fundacji „Portal Fm – Pomagamy Dzieciom” (www.portalfm.net.pl). Organizacja ta, oprócz prowadzonych działań ekologicznych o zasięgu między-powiatowym, wspiera  dzieci, młodzież z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez bezpłatną  pomoc w nauce  języka angielskiego, zajęcia opiekuńczo-wychowawczo-profilaktyczne, rewalidacyjne, organizowanie wolnego czasu od nauki, wycieczki, ścieżki edukacyjne, itp. Realizując swoje cele statutowe promuje uzdolnienia wśród młodych ludzi, których rodziny borykają się z trudną sytuacją finansową. Bezpłatne zajęcia manualne, wystawy prac twórczych , konkursy między-powiatowe plastyczne są doskonałym sposobem na rozwijanie talentów i zwiększają poczucie wartości przyszłych „artystów”. Środki uzyskane ze sprzedaży zebranego surowca wtórnego pośrednio pomogą w kontynuowaniu tych działań i zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów utrzymania sali zajęć, ewentualny zakup materiałów dydaktycznych. 
Każdy mieszkaniec, który zgłosi się w dniu wyznaczonym w harmonogramie imprez do stoiska Związku Gmin Regionu Płockiego i przekaże naszemu pracownikowi minimum 100g nakrętek plastikowych (ok. 50 szt.) uzyska drobny upominek. Regulamin zbiórki „Nakręć się na dobry los” dostępny na stoisku promocyjnym ZGRP w trakcie imprezy lub na stronie
www.odpady.zgrp.pl

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem imprez organizowanych w poszczególnych gminach oraz do wzięcia w nich udziału.