Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „zakup złomu pochodzącego z likwidacji pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów w sposób selektywny”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „zakup złomu pochodzącego z likwidacji pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów w sposób selektywny”

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu do składania ofert na „zakup złomu pochodzącego z likwidacji pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów w sposób selektywny”. 

Ofertę najkorzystniejszą, zwierającą najwyższą cenę za 1 tonę złomu złożyła firma RSC Recykling Service Center -  Paweł Szewczyk, ul. Strażacka 6, 09-530 Gąbin.

Do upływu składania ofert tj. 12.03.2015 godz. 15:00 złożono następujące oferty: 

Lp. Nazwa Kupującego Adres Kupującego Cena netto (PLN)

 

1

RSC Recykling Service Center , Paweł Szewczyk. ul. Strażacka 6, 09-530 Gąbin. 582,00 zł za 1 tonę złomu.

 

2

Przedsiębiorstwo Zdzisław Leon Łazarczyk. ul. Limanowskiego 11, 96-300 Żyrardów. 400,00 zł za 1 tonę złomu.