Komunikat

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY TERMINÓW ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH ORAZ ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI Z TERENU MIEJSCOWOŚCI MISZEWKO STRZAŁKOWSKIE, GM. SŁUPNO – dotyczy nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, iż od sierpnia 2019 r. ulegają zmianie terminy odbioru odpadów segregowanych (papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło) oraz odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych (zabudowa jednorodzinna) z terenu miejscowości Miszewko Strzałkowskie (gm. Słupno). Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu ww. nieruchomości znajduje się w zakładce „Harmonogramy odbioru”  otwórz >>