KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SŁUPNO, STARA BIAŁA, BIELSK 

oraz BRUDZEŃ DUŻY

 

WS. ODBIORU ODPADÓW ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy w deklaracji zaznaczyli, że odpady ulegające biodegradacji będą przekazywane do odbioru, informujemy, że odbió odpadów ulegających biodegradacji będzie odbywał się z dróg publicznych lub innych dróg przeznaczonych do użytku publicznego. Odpady zgromadzone w brązowych workach, oznaczone dami kreskowymi należy wystawiać do godz. 6.00, w terminie odbioru odpadów segregowanych. Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny jest w zakładce Harmonogramy odbioru”.