LOKALIZACJA KONTENERÓW NA ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

 

LOKALIZACJA KONTENERÓW NA ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

 

Gmina Staroźreby:

Staroźreby, ul. Żwirki i Wigury 11, teren Zakładu Gospodarczego przy UG w Staroźrebach

 

Gmina Brudzeń Duży:

  1. Siecień, działka nr 419/2 - teren Oczyszczalni Ścieków
  2. Bądkowo Kościelne- działka nr 152/1 teren Oczyszczalni Ścieków.

 

Gmina Bielsk

  1. Bielsk - ul. Glinki działka nr ewid. 252/2 teren przy drodze przed bramą Oczyszczalni Ścieków
  2. Ciachcin Nowy - działka nr ewid. 37, tereny zielone przed Szkołą Podstawową w Ciachcinie Nowym