KOMUNIKAT WS. ODBIORU ODPADÓW Z KONTERÓW O POJEMNOŚCI 7500 L

KOMUNIKAT WS. ODBIORU ODPADÓW Z KONTERÓW
O POJEMNOŚCI 7500 L

 

        Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że:

od 01.01.2019 r. zgodnie §4 pkt 9 Uchwały nr 23/VI/2018 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin – Członków Związku Gmin Regionu Płockiego: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród – w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, do zbierania odpadów komunalnych  stosować się będzie pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 660 l oraz 1100 l.

Tym samym nie dopuszcza się gromadzenia i przekazywania do odbioru odpadów komunalnych w pojemnikach o większej pojemności, w tym w kontenerach KP7.