KOMUNIKAT WS. GORĄCEGO POPIOŁU

 

KOMUNIKAT WS. GORĄCEGO POPIOŁU

Związek Gmin Regionu Płockiego przypomina, że wrzucanie gorącego popiołu do pojemnika oraz zalewanie go wodą prowadzi do uszkodzenia pojemnika oraz może powodować brak odbioru odpadów,  z powodu przymarzniętej zawartości pojemnika.

 

Przypominamy również, że za zniszczenie pojemnika, w powyższych przypadkach odpowiada materialnie właściciel nieruchomości zamieszkałej.