KOMUNIKAT

Szanowni mieszkańcy ulicy Kamiennej w Nowym Gulczewie, gmina Słupno     

            Szanowni Państwo,

            Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że w dniu 28.01.2019 r. odbędzie się odbiór odpadów zmieszanych i pozostałości po sortowaniu od mieszkańców, od których nie zostały odebrane ww. odpady w dniu 08.01.2019 r., w związku z trwającymi wówczas pracami ziemnymi.      
            Powyższy komunikat dotyczy nieruchomości zamieszkałych z terenu Nowego Gulczewa, ul. Kamienna.     
            Wszelkie pytania, uwagi i reklamacje dot. odbioru odpadów komunalnych prosimy kierować do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42 (budynek S),
tel. (024) 366-03-07, (024) 366-03-08, (024) 366-03-02 lub na adres e-mail:
odpady@zgrp.pl.