KOMUNIKAT WS. ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

KOMUNIKAT WS. ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Szanowni Mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą 

         Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie informuje, że:

·       

dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, na dzień: 11 stycznia 2019 r. wyznaczony został termin odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych/pozostałości
z sortowania z miejscowości: Zdziarka, Zarębin, Wilkówiec, Wychódźc, Miączyn;

·       

 dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, na dzień: 12 stycznia 2019 r. wyznaczony został termin odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych/pozostałości
z sortowania z miejscowości: Wola, Czerwińsk nad Wisłą, Sielec;

·       

dla nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą, na dzień: 11 stycznia 2019 r. wyznaczony został termin odbioru odpadów segregowanych (tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier i tektura, szkło);

·       

dla nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Czerwińsk nad Wisłą, dla których zadeklarowano odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych/pozostałości z sortowania
z częstotliwością większą niż 1 raz w miesiącu,
na dzień 11 stycznia 2019 r. wyznaczony został termin odbioru ww. frakcji odpadów komunalnych.     

Informujemy również, że na stronie internetowej: www.odpady.zgrp.pl, zostały zamieszczone obowiązujące na rok 2019 harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu gm. Czerwińsk nad Wisłą.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.