Odpowiedzialność za niesegregowanie odpadów komunalnych

Jakie konsekwencje powinny grozić mieszkańcom, którzy deklarując segregowanie śmieci w rzeczywistości tego nie robią - czy może sankcje z zakresu Kodeksu Karnego skarbowego czy raczej Kodeksu wykroczeń / karnego?

Obowiązek prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest obowiązkiem ustalanym w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. W związku z tym jego niedopełnienie jest wykroczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 2a UCPG, zagrożonym karą grzywny (kara wymierzana jest w oparciu o kodeks wykroczeń i kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia).

Źródło: http://www.prawosmieciowe.pl/popularne-porady/pytania-i-odpowiedzi/01-20...