Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Informacyjno-Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego podczas imprez gminnych organizowanych na terenie gmin objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Informacyjno-Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego podczas imprez gminnych organizowanych na terenie gmin objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szanowni Mieszkańcy,

Zapraszamy do odwiedzenia naszego Mobilnego Stoiska Informacyjno-Edukacyjnego (MSIE) podczas imprez gminnych organizowanych na terenie gmin objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Podobnie jak w roku ubiegłym w ramach MSIE, Mieszkańcy gmin będą mogli wypełnić i złożyć deklarację lub korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, sprawdzić swoje płatności, pobrać worki do segregacji, harmonogram odbioru odpadów oraz uzyskać wszelkie informacje na temat systemu gospodarowania odpadami.

W programie MSIE przewidziano również warsztaty plastyczne, zabawy tematyczne dla najmłodszych dotyczące ochrony środowiska i segregacji odpadów, słodkie nagrody oraz kolorowe balony i drobne upominki. Najciekawsze prace wykonane przez młodych artystów w czasie warsztatów plastycznych, można będzie podziwiać na wystawie w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego przy ul. Zglenickiego 42 w Płocku (REGULAMIN)

Ponadto w ramach MSIE będzie prowadzona zbiórka baterii oraz plastikowych nakrętek. Każdy mieszkaniec odwiedzanej gminy, który zgłosi się w dniu wyznaczonym w harmonogramie imprez do stoiska Związku Gmin Regionu Płockiego i przekaże naszemu pracownikowi minimum 0,5 kg baterii lub 200 g nakrętek plastikowych otrzyma jedną sadzonkę np. jodłę, jałowca płożącego, trzmielinę (do wyczerpaniu zasobów). Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zbiórki na stoisku promocyjnym ZGRP w trakcie imprezy lub na stronie www.odpady.zgrp.pl

Podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowany zostanie „Konkurs Wiedzy – Segreguj Odpady” wśród mieszkańców poszczególnych gmin, którzy zadeklarowali selektywny sposób oddawania odpadów, w roku poprzedzającym konkurs nie zalegali z uiszczaniem opłat za gospodarowanie odpadami oraz systematycznie segregowali odpady. W trakcie trwania konkursu zostanie wylosowanych dwóch kandydatów, którzy otrzymają szansę stania się szczęśliwymi posiadaczami roweru miejskiego lub tabletu multimedialnego. Regulamin konkursu dostępny na stoisku promocyjnym ZGRP w trakcie imprezy lub na stronie www.odpady.zgrp.pl.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszego Mobilnego Stoiska Informacyjno-Edukacyjnego mieszkańców poszczególnych gmin w terminach podanych poniżej.

Harmonogram imprez

Gmina

Termin

Miasto i Gmina Gąbin

4 czerwca 2016 roku

Gmina Słupno

11 czerwca 2016 roku

Miasto i Gmina Drobin

18 czerwca 2016 roku

Gmina i Miasto Wyszogród

19 czerwca 2016 roku

Gmina Bielsk

26 czerwca 2016 roku

Gmina Czerwińsk nad Wisłą

9 lipiec 2016 roku

Gmina Brudzeń Duży

10 lipiec 2016 roku

Gmina Pacyna

14 sierpnia 2016 roku

Gmina Szczawin Kościelny

20 sierpnia 2016 roku

Gmina Staroźreby

20 sierpnia 2016 roku

Gmina Stara Biała

28 sierpnia 2016 roku

Gmina Łąck

11 września 2016 roku

Gmina Gostynin

11 września 2016 roku

 

Wsparcie finansowe udzieliła:

Wsparcie rzeczowe udzieliło:

Nadleśnictwo Gostynin

 Samorząd Województwa Mazowieckiego

Patronat medialny