Mobilna zbiórka na terenie Gminy Gostynin

W dniu 19.04.2016r. kontynuowana jest mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon z gospodarstw domowych, odpadów niebezpiecznych, chemikaliów, zuzytych baterii i przeterminowanych leków, prowadzona przez firmę Eneris Surowce S.A.

Odpady odbierane są z następujących miejscowości: Baby Dolne, Baby Górne, Belno, Białotarsk, Huta Zaborowska, Józefków, Kleniew, Kozice, Niecki, Polesie,  Pomarzanki, Rębów, Ruszków, Rybne, Sieraków,  Sierakówek, Sokołów, Solec, Wrząca, Zaborów Nowy, Zieleniec.

W przypadku, gdyby odpady nie zostały odebrane do końca dnia, prosimy o kontakt z Biurem ZGRP pod numerem telefonu /24/ 366 03 02 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem odpady@zgrp.pl .