Aktualne stawki opłat

Aktualne stawki opłat

Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego nr 58/X/2015 z 16 grudnia 2015r. prezentujemy aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Nieruchomości zamieszkałe położone na terenie miasta: Drobin, Gąbin, Wyszogród

(stawki obowiązują od 1 stycznia 2016 r.):

 Stawka opłaty za osobę, jeżeli odpady będą segregowane

 11,00 zł / osoba

 Stawka opłaty za osobę, jeżeli odpady nie będą segregowane

 18,00 zł / osoba

Termin płatności: bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni

 

Nieruchomości zamieszkałe położone na terenie gmin wiejskich i w częściach wiejskich gmin miejsko – wiejskich

(stawki obowiązują od 1 stycznia 2016 r.):

 Stawka opłaty za osobę, jeżeli odpady będą segregowane

 8,50 zł / osoba

 Stawka opłaty za osobę, jeżeli odpady nie będą segregowane

 18,00 zł / osoba

Termin płatności: bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni

Nieruchomości niezamieszkałe – stawki pozostają bez zmian

(stawki obowiązują od 1 lipca 2014 r.)

Pojemność pojemnika

Stawka opłaty za odbiór pojemnika, jeżeli odpady będą segregowane

Stawka opłaty za odbiór pojemnika, jeżeli odpady nie będą segregowane

120 l

  40 zł

  55 zł

240 l

  55 zł

  75 zł

660 l

110 zł

120 zł

1100 l

150 zł

160 zł

7500 l

640 zł

820 zł

Termin płatności: bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni 

Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego nr 59/X/2015 z 16 grudnia 2015r. prezentujemy aktualne roczne ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku:

(stawki obowiązują od 1 stycznia 2016 r.):

 Roczna ryczałtowa stawka opłaty, jeżeli odpady będą segregowane

 385,00 zł / rok

 Roczna ryczałtowa stawka opłaty, jeżeli odpady nie będą segregowane

 525,00 zł / rok

Termin płatności: płatność bez wezwania za rok kalendarzowy, którego obowiązek dotyczy w dwóch równych ratach w terminach: I rata do 15 marca, II rata do 15 września.