Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „zakup złomu pochodzącego z likwidacji pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów w sposób selektywny” 

 

 

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu do składania ofert na „zakup złomu pochodzącego z likwidacji pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów w sposób selektywny” z dnia 18.12.2015 r.

Ofertę najkorzystniejszą, zwierającą najwyższą cenę za 1 tonę złomu złożyła firma SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock.

Do upływu składania ofert tj. 22.12.2015 godz. 09:00 złożono następujące oferty:

 

 

Lp. Nazwa Kupującego Adres Kupującego Cena netto (PLN)
1 SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock 305,00 zł za 1 tonę złomu.