Sprostowanie z dnia 22.12.2015r.

W związku z powstalą omyłką pisarską w pkt IV ppkt 1 Zaproszenia do składania ofert w zakresie zakupu zlomu z dnia 18.12.2015 roku informujemy, że oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać do dnia 22.12.2015 roku do godz. 8:35.