Rozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy – „Segreguj Odpady”

Szanowni  Mieszkańcy!

Rozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy – „Segreguj Odpady” odbędzie się 22 grudnia 2015 r. około godziny 10.30 w Szkole Podstawowej w Staroźrebach (sala gimnastyczna) podczas Sesji Rady Gminy Staroźreby, nie jak poprzednio informowaliśmy w siedzibie Urzędu Gminy Staroźreby. Losowanie laureata, który systematycznie segregował i wpłacał opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbędzie się w obecności komisji konkursowej,  przedstawicieli Urzędu Gminy oraz przybyłych mieszkańców. Regulamin Konkursu Wiedzy – Segreguj Odpady.