Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2015 Dyrektora Biura z dnia 31 lipca 2015roku, w dniu 24 grudnia 2015 roku Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego będzie nieczynne.