Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „zakup złomu pochodzącego z likwidacji pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów w sposób selektywny”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „zakup złomu pochodzącego z likwidacji pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów w sposób selektywny”

 

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w zaproszeniu do składania ofert na „zakup złomu pochodzącego z likwidacji pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów w sposób selektywny”.

 

Ofertę najkorzystniejszą, zwierającą najwyższą cenę za 1 tonę złomu złożyła firma RSC Recykling Service Center -  Paweł Szewczyk, ul. Strażacka 6, 09-530 Gąbin.

Do upływu składania ofert tj. 13.11.2015 godz. 14:00 złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa Kupującego

Adres Kupującego

Cena netto (PLN)

1

RSC Recykling Service Center , Paweł Szewczyk.

ul. Strażacka 6, 09-530 Gąbin.

301,00 zł za 1 tonę złomu.