Deklaracja opłaty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest oficjalnym dokumentem Związku Gmin Regionu Płockiego, składanym przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gmin:

 1. Bielsk
 2. Brudzeń Duży
 3. Czerwińsk nad Wisłą
 4. Gąbin
 5. Gostynin, gmina
 6. Łąck
 7. Pacyna
 8. Słupno
 9. Stara Biała
 10. Staroźreby
 11. Szczawin Kościelny
 12. Wyszogród

 

Uwaga!

 • Obowiązek złożenia deklaracji jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz 250).
 • Nie złożenie deklaracji w terminie do 31 lipca 2013 r. lub złożenie jej wypełnionej nieprawidłowo, będzie skutkowało naliczeniem opłaty w formie decyzji.