Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT NA STRONĘ – DOT. DODATKOWEGO ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH/POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ – NOWE GULCZEWO,  UL. KAMIENNA, GM. SŁUPNO.    

Strony