Harmonogramy odbioru 2019
Brak kody kreskowego


SKUPO-PSZOK


BIO


Se-LEKCJAf

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STAROŹREBY W SPRAWIE OBOWIĄZKU WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo,

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie przypomina o obowiązku

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ
 W SPRAWIE OBOWIĄZKU WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo,

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie przypomina o obowiązku

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY
 W SPRAWIE OBOWIĄZKU WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo,

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie przypomina o obowiązku

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY i MIASTA WYSZOGRÓD 
W SPRAWIE OBOWIĄZKU WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo,

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie przypomina o obowiązku

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BIELSK W SPRAWIE OBOWIĄZKU WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Państwo,

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie przypomina o obowiązku

KOMUNIKAT

UMOWA NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Z GMINY STAROŹREBY ZOSTAŁA PODPISANA.

PIERWSZY ODBIÓR ODPADÓW W PONIEDZIAŁEK 14.X  

W związku z podpisaniem umowy na odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora X Związku Gmin Regionu Płockiego – w zakresie Gminy Staroźreby, Związek Gmin Regionu Płockiego informuje,

KOMUNIKAT

UMOWA NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD ZOSTAŁA PODPISANA

W związku z podpisaniem umowy na odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Sektora XII Związku Gmin Regionu Płockiego

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT W SPRAWIE DYŻURU DLA MIESZKAŃCÓW 
GMINY GOSTYNIN W DNIU 20 września br.

 

Szanowni Mieszkańcy,

Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że w dniu 20 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Gostynin odbędzie się

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT W SPRAWIE DYŻURÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMIN:

Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gostynin, Słupno, Łąck, Szczawin Kościelny

  

Szanowni Mieszkańcy,

 

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT W SPRAWIE DYŻURÓW DLA MIESZKAŃCÓW

GMIN Staroźreby oraz Wyszogród

Szanowni Mieszkańcy,

 

Strony