Harmonogramy odbioru 2017
Zasady segregacji

Harmonogramy odbioru

Związek Gmin Regionu Płockiego w załączeniu przedstawia harmonogramy odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych gmin.

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości odbywa się:

KOMUNIKAT !

W dniu 18.10.2016 r. kontynuowana jest mobilna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon z gospodarstw domowych, odpadów niebezpiecznych, chemikaliów, zużytych baterii i przeterminowanych leków, prowadzona przez firmę Eneris Surowce S.A.

KOMUNIKAT !

Zmiana terminu odbioru odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: Kamionki, Dziarnowo, Nowe Draganie, Stare Draganie, Miłodróż (Gmina Stara Biała).

KOMUNIKAT !

Związek Gmin Regionu Płockiego uprzejmie przypomina, że odbiór odpadów remontowo-budowlanych odbywa się po uprzednim zgłoszeniu do Biura ZGRP chęci oddania odpadów poremontowych.

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Informacyjno-Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego podczas imprez gminnych organizowanych na terenie gmin objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi

Zapraszamy do Mobilnego Stoiska Informacyjno-Edukacyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego podczas imprez gminnych organizowanych na terenie gmin objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szanowni Mieszkańcy,

Strony